เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
คอร์สเรียน / อัตราค่าเล่าเรียน

หลักสูตร 
สถาบันมีทีมติวเตอร์ที่พร้อมสอนแก่นักเรียนหลายหลักสูตร ดังนี้

ประถมศึกษา

เน้นการการปูพื้นฐานและพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้เกิดการความเข้าใจในเนื้อหาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมัธยม ทำให้น้องๆ มีความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาที่น้องๆ ไม่เข้าใจในแต่ละวิชา รวมถึงสอนการบ้านทั่วไป ทำให้น้องๆ มีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประจำภาคเรียน และสอบเข้าเรียน
ต่อม.1 ของโรงเรียนชั้นนำต่างๆ
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ จีน

มัธยมศึกษาตอนต้น

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้น้องๆ ม.ต้น และปรับพื้นฐานให้กับน้องๆ สำหรับเรียนต่อม.ปลายซึ่งจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชา เน้นการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญในแต่ละบท เพื่อให้น้องๆ มีความเข้าใจเนื้อหาอย่างตรงจุดและสามารถนำไปใช้ได้จริง เพิ่มประสบการณ์ด้วยการทำโจทย์ต่างๆ มากมาย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยสอนเสริมในส่วนต่างๆที่สำคัญ เทคนิคการจำ วิธีการคิดในแบบต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบประจำภาคเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำต่าง ๆ อย่างมั่นใจ
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ จีน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เน้นการปูพื้นฐาน เพื่อให้น้องๆ มีความเข้าใจในบทเรียนมากกว่าการท่องจำ และสามารถเรียนตามเพื่อนๆ ในห้องได้อย่างไม่ขัดข้อง เน้นการเจาะลึกเนื้อหาของแต่ละบทเรียนและ ฝึกฝนกระบวนการคิดของน้องๆด้วยโจทย์หลายระดับ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์เพื่อให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจในการทำโจทย์เหล่านั้นด้วยตนเอง และสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ทำให้น้องๆมีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT PAT และ A-NET O-NET เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนเสริมและปูพื้นในการเรียนมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆ มีความพร้อมมากขึ้น
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ จีน พื้นฐานวิศวะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้ และความชำนาญเพิ่มเติมในคณะหรือสาขานั้นๆ ในทุกๆคณะเรามีติวเตอร์เก่งๆคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบแต่ละภาคเรียน
วิชาที่สอน: แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี สถิติ บัญชี เศรษฐศาสตร์

บุคคลทั่วไป

เป็นการสอนวิชาทั่วๆไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญในสาขานั้นๆเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสอนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ หรือเพื่อใช้ในการทำงาน
วิชาที่สอน: TOEIC TOEFL SMART-II CU-TEP CU-BEST TU-GET AutoCAD Java ภาษาC

อัตราค่าเรียน

หลักสูตรปกติ

ระดับชั้น ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
  อนุบาล 200 150 120 120
  ประถม ป.1 – ป.6 200 150 120 120
  มัธยม ม.1 – ม.6
250 200 175 175
  มหาวิทยาลัย
300 250 200 200
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร Inter หรือ English Program คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชม. ละ 50 บาท


หลักสูตรเตรียมสอบเข้า


หลักสูตร ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน
3-4 คน
  สอบเข้า ม.1
  รร.สาธิต ต่างๆ และรร.ชั้นนำต่างๆของรัฐบาล

220

170

140

  สอบเข้า ม.4
  รร.เตรียมอุดม , รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ
  รร.ชั้นนำต่างๆของรัฐบาล

250

200

175

  สอบรับตรงคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย
  ชั้นนำของรัฐบาล  และสอบ AdmissionGAT-PAT,
  O-  net, CU-TEP, CU-AAT, TU-GET, SMART-I, SAT

300

250

200

  ภาษาต่างประเทศนอกเหนือตำราเรียน
  ฝรั่งเศส จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี   สเปน 
  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ

300

250

200


คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com