เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
สมัครติวเตอร์

ทางสถาบัน KU Home tutor ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความสนใจต้องการสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ในทุกกลุ่มรายวิชา และทุกระดับชั้น เพื่อร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียน การสอน ที่มีคุณค่าจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องของพวกเรา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้ กับน้องๆ จนก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

คุณสมบัติของติวเตอร์

  1. ติวเตอร์ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือ ทำงานประจำ
  2. ติวเตอร์ต้องมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ไม่ละทิ้งงานสอน
  3. ติวเตอร์ต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดวิชาที่สอนนั้นอย่างแท้จริง
  4. ติวเตอร์ต้องเน้นการสอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ใช้วิธีการสอนให้เข้ากับผู้เรียน ใช้วาจา กิริยาสุภาพ และไม่มีอารมณ์โมโห หรือฉุนเฉียวในการสอน
  5. ติวเตอร์ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน
    หากผู้เรียนหรือผู้ปกครองเรียกดู

ขั้นตอนการสมัครเป็นติวเตอร์ มีดังนี้

  1. ลงทะเบียนได้ ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านลงในแบบฟอร์มด้านล่าง ( ขอสงวนสิทธิ์สำหรับติวเตอร์ที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จ)
  2. เมื่อทางสถาบันตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อท่านกลับทางโทรศัพท์อีกครั้งภายใน 1- 2 วัน เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับงานสอน

งานสอนพิเศษ

งานสอนพิเศษ
คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com