เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
คอร์สทำเกรด ม.ต้น+ม.ปลาย

                การเรียนระดับมัธยมศึกษาถือเป็นช่วงชั้นการเรียนที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียว เนื้อหาของแต่ละวิชามีความซับซ้อน ละเอียด และถือว่ายากก็ว่าได้ อาจแบ่งช่วงชั้นการเรียนออกเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)

                การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ การเรียนมัธยม 1-3 ใช้เวลาในการเรียน3ปี นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งทำเกรด เพื่อที่จะสอบเข้าแผนการเรียนที่มุ่งหวังในชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ของโรงเรียน หรือนักเรียนบางกลุ่มอาจจะสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนั้นเกรดในแต่ละเทอมในช่วงชั้นมัธยมต้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แกนวิชาหลักได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยและสังคมศึกษา ถือเป็นวิชารองลงมา ซึ่งในแผนการเรียนวิทย์-คณิต จำเป็นต้องใช้แกนวิชาหลักทั้ง 3 วิชา แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ใช้วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ ส่วนแผนศิลป์-ภาษา ใช้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม เป็นเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นปีที่มีการเรียน การสอนหนักที่สุดสำหรับมัธยมต้นก็ว่าได้ ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนจำนวนมากจึงมีการเรียนพิเศษ รวมถึงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สำหรับการสอบทำเกรดที่โรงเรียน และการสอบแข่งขันในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

           การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ การเรียนมัธยม 4-6 ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 3 ปี นักเรียนหลายๆ คนที่เคยอยู่ห้องเดียวกันตอนมัธยมต้น อาจต้องแยกย้ายอยู่คนละห้องกันไปเนื่องจากอยู่คนละแผนการเรียนกัน รวมถึงนักเรียนบางคนที่ไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนต่างๆ อาจจะทำให้จำนวนนักเรียนที่ศึกษาในช่วงชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนมีจำนวนลดน้อยลง

           แผนการเรียนของช่วงชั้นมัธยมปลาย แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ วิทย์-คณิต  ศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษา

  • วิทย์-คณิต เป็นแผนการเรียนที่หนัก และยากที่สุด เนื่องจากหมวดวิทยาศาสตร์มีการจำแนกวิชาออกเป็น วิชาฟิสิกส์ (เน้นคำนวณ) วิชาเคมี (เน้นคำนวณ+ท่องจำ) และวิชาชีวะ (เน้นท่องจำ) ถือเป็น 3วิชาที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีหน่วยการเรียนที่สูง แล้วเพราะความยากของวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีวะ ทำให้นักเรียนแผนวิทย์ต้องเรียนพิเศษ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างหนักเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่ก็มีความต้องการเข้าแผนวิทย์-คณิต แม้จะเป็นแผนที่เรียนยากลำบาก แต่ข้อดีของนักเรียนสายวิทย์คือสามารถเลือกเรียนได้เกือบทุกคณะ (คณะสายศิลป์ก็สามารถสอบได้) และเวลาที่สอบวิชาพื้นฐานพวกโอเน็ต เด็กสายวิทย์จะทำคะแนนได้ดีว่าสายศิลป์เป็นส่วนใหญ่

  • ศิลป์-คำนวณ เป็นแผนการเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรองจากแผนวิทย์-คณิต มีการเรียนที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นสำคัญ เนื้อหาของคณิตศาสตร์เรียนเหมือนกับแผนวิทย์-คณิต รวมถึงข้อสอบก็เป็นชุดเดียวกัน ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์อาจจะเป็นวิชาที่ยากวิชาหนึ่งของนักเรียนแผนนี้ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์กายภาพ พวกเรื่องดวงดาว ดาราศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่ไม่ยาก แต่วิชาที่เน้นมากกว่าสายวิทย์ คือ ภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนอาจต้องเจอทุกวัน ทั้งภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน การแปล

  • ศิลป์-ภาษา เป็นแผนการเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุด โรงเรียนแต่ละแห่งมีการกำหนดภาษาที่ใช้สอนไม่เหมือนกัน อาจเป็นจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย หรือสเปน วิชาส่วนใหญ่ที่เรียนของแผนการเรียนนี้ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมส่วนคณิตศาสตร์มีการเรียนน้อยกว่าทั้ง 2 สาย (วิทย์คณิต ศิลป์คำนวณ) ส่วนภาษาที่สามนั้น โรงเรียนส่วนใหญ่มีการเรียน การสอนที่ไม่เข้มข้นเพียงพอที่จะทำให้นักเรียนพูด หรือเขียนสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนหลายๆคนจำเป็นต้องเรียนพิเศษ เพื่อเสริมทักษะภาษาที่สามให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ในการสอบแข่งขันเข้ามหาลัยต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 084-606-4749
คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com