เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
คอร์สติวสอบเข้า ม.4

                หากจะกล่าวถึงโรงเรียนในฝันที่นักเรียนระดับชั้น ม.3 สนใจและอยากสอบเข้าศึกษาต่อมากที่สุดในปัจจุบัน ตัวเลือกอันดับแรก คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งจะสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี แต่ในระยะหลังได้มีโรงเรียนที่เป็นทางเลือกใหม่และเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนชั้นม.3 ทั่วประเทศ คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจะทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถือว่าเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช่วงแรกของปีการศึกษา

ลักษณะการสอน: ปรับพื้นฐาน สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้น ของเนื้อหาที่เรียนในชั้น ม.ต้นทั้งหมด
รวมถึงเนื้อหาบางส่วน ของมัธยมปลาย โดยสามารถเน้นเฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจ พร้อมทั้งเทคนิคลัด วิธีจำ แนะแนวการเตรียมตัวก่อนสอบ เก็งข้อสอบ หรือเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ

การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา      

            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรก ของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในปีหนึ่งจะมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.4 เป็นจำนวนมาก แบ่งออกเป็น

- แผนวิทย์-คณิต จำนวน 750-1000 คน
แบ่งกลุ่มย่อยตามวิชาเลือกอีก 8 กลุ่ม คือ คอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ประยุกต์ คุณภาพชีวิต ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน

- แผนภาษา-คณิต จำนวน 110-160 คน มีการเรียนเพิ่มวิชาบริหารจัดการ และภาษาจีน

- แผนภาษา-ภาษา แบ่งกลุ่มย่อยตามภาษาที่เลือกอีก 5 กลุ่ม คือ

            - ฝรั่งเศส จำนวน 65-95 คน

            - เยอรมัน จำนวน 60-80 คน

            - ญี่ปุ่น จำนวน 60-80 คน

            - สเปน จำนวน 25 คน

            - จีน จำนวน 40 คน   

            ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ทั้งนี้การรับสมัคร นักเรียนอาจต้องมีการแสดงเอกสารผลการสอบ O-Net ด้วย


การสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฆล จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ในปีหนึ่งจะมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.4 จำนวนเพียง 240 คน

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติหลักดังนี้

            - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.3 หรือเทียบเท่า
            - มีผลการเรียน
            - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นม.1 ละ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นม.1 ละ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นม.1 ละ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            - มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

            ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกเพียงแค่ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (วิชาละ2.5ชม. สอบภายใน1วัน) โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ไม่เสียค่าเล่าเรียน+ที่พัก) เต็ม ตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียน


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 084-606-4749
คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com