เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
คอร์สติวสอบเข้า ม.1

วิชาที่เปิดสอน :  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ความถนัดทางการเรียนหรือมิติสัมพันธ์ (Aptitude Test)

                ติวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำเช่น 
รร.สวนกุหลาบ  รร.หอวัง รร.บดินทร์เดชา 
รร.สามเสน  รร. สาธิตปทุมวัน  รร.สตรีวิทยา
รร.เทพศิรินทร์  รร.สาธิตจุฬา  รร.สาธิตเกษตร  ฯลฯ 
พร้อมทั้งปรับพื้นฐาน  สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้น 
ของเนื้อหาที่เรียนในชั้นประถมศึกษาทั้งหมด 
รวมถึงเนื้อหาบางส่วนของมัธยมต้น  โดยสามารถ
เน้นเฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจ  พร้อมทั้งเทคนิคลัด 
วิธีจำ  แนะแนวการเตรียมตัวก่อนสอบ  เก็งข้อสอบ 
หรือเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ 


                ปัจจุบันการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงมีการแข่งขันสูง โรงเรียนที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถรับนักเรียนที่มาสมัครได้ครบหมดทุกคนรวมทั้งกฎเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเปลี่ยนไปตลอดเวลา  ฉะนั้นนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในสถาบันเหล่านี้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี

ในการเตรียมความพร้อม นอกจากนักเรียนจะต้องทบทวนเนื้อหาวิชาที่ต้องใช้สอบแล้ว การฝึกฝนทดลองข้อสอบเก่าก็มีความจำเป็น เพราะจะช่วยทบทวนความรู้ของนักเรียน ช่วยฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการทำข้อสอบ และยังช่วยทดสอบความพร้อมของนักเรียนว่ามีมากน้อยเพียงไรก่อนจะถึงข้อสอบจริง
แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1) แผนสามัญ (หลักสูตรปกติ)

2) ห้องโครงการภาษาอังกฤษ (English Program, EP) โครงการที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาของผู้เรียน หรืออาจเรียกว่าโรงเรียนสองภาษา (Bilingualism Program) บางโรงเรียนอาจจะเรียนกว่าหลักสูตร inter bell หรือ EPTS

3) ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Education Program, GEP) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เน้นไปทางทักษะด้านวิทยาศตร์-คณิตศาสตร์ของนักเรียนสำหรับ ม.1 เหมือนกับเป็นการเรียนปูพื้นฐานให้สูงขึ้นไป เมื่อนักเรียนได้ขึ้น ม.4 จะลงรายละเอียดมากกว่าสายวิทย์ปกติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 084-606-4749
คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com